e
sv

ROMAN ELEŞTİRİSİ

254 Okunma — 03 Mart 2020 20:00
avatar

Veysel Tekelioğlu

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Okuma yaparken akılda bulundurulması gerekenler

 • Romanın bir iddiası var mı?
 • Romanın okura katkısı var mı?
 • Roman güncel tartışmalarla ilgili mi?
 • Roman dinî ve siyasi akımlarla ilgili mi?
 • Romanın temellendiği bir düşünce ekolü var mı?
 • Romanda geçen terimler nelerdir ve bu terimler açıklanmış mı?
 • Romanda verilen bilgiler doğru mu?
 • Romanın hitap ettiği kesim?
 • Roman alandaki diğer kitaplarla kıyaslanabilir mi?

Roman Eleştirisi Yazılırken Neler Göz Önünde Tutulmalı?

 • Eleştiri roman okunduktan sonra bir iki hafta içinde yazılmalı…
 • Sadece metin değerlendirilmeli…
 • Özetlemeden kaçınmalı…
 • Eleştiride hatır olmamalı…
 • Roman eleştirmenin değil, romanın niyeti doğrultusunda ele alınmalı…
 • Yazım kuralları hariç, düzeltme memurluğu ya da gelenek ve ideoloji bekçiliği yapılmamalı?
 • “Yazar şu şekilde yazmalıydı, böyle yazmamalıydı…” düşüncesiyle eleştiri yapılmamalı…

Eleştirinin Başlığı

 • Eleştiriye bir ad verilmeli ve bu ad ilgi çekici olmalı.

Kitabın Adı:

Yazar:

Editör:

Yayımcı:

Yayım Tarihi:

Sayfa Sayısı:

Baskı Sayısı:

ISBN:

Fiyat:

Romanın Türü

 • Tarihi mi? Macera mı? Biyografi mi? Macera mı? Aşk mı?

Romanın Dünyası

 • Öykü hangi dünyada geçmektedir?.. Sanal dünya mı? Gerçek dünya mı? Geçmiş dünya mı? Gelecek dünya mı?
 • Öykü çoğunlukla hangi kesimde ve sosyal çevrede geçmektedir.

Romanın Konusu

 • Konu düşsel mi, gerçek mi, yoksa düş ile gerçek arası bir zeminde mi, iki dünyayı birbirine geçirebiliyor mu?

Romanın Özeti

 • Eleştiri 600 – 2000 kelime aralığında olmalıdır ama ideali 1000 kelimedir.

Romanın Ana Fikri

 • Romanın ana fikri? Ana fikir amacına ulaşmış mı?
 • Roman mesaj veriyor mu? Veriyorsa açıktan mı? Örtülü mü?
 • Roman mesaj verirken ahlak dersi de veriyor mu?

Romanın Güçlendirenleri

 • Mekân, tasvir, karakterler ve benzerleri…

Romanın Zayıflatanları

 • Mekân, tasvir, karakterler ve benzerleri…

Romanın Kurgusu ve Olay Örgüsü

 • Roman hangi olay ekseninde dönmektedir?
 • Romanın girişi, gelişmesi, bölümlemesi, geçişleri ve sonuca bağlanması?
 • Roman özgün mü? Klişe kısımlar var mı?
 • Olay örgüsü ne ölçüde dikkat çekici?
 • Olay örgüsünde sebep sonuç ilişkisi var mı?
 • Olay örgüsünde gizem var mı, varsa başarılı mı?
 • Düğümler başarılı mı?
 • Bir düğüm çözülürken yeni bir düğüm atılabilmiş mi?
 • Düğüm çözme başarılı mı?
 • Olay örgüsünde açıklığa kavuşturulmamış olaylar var mı?
 • Olay örgüsü sonuna kadar sürdürülebiliyor mu?
 • Olay örgüsü kafa karıştırıcı mı?

Romanın Kahramanları

 • Roman kahramanlı mı? Kahramansız mı?
 • Kahramanlar herkesin olmak istediği, başarabileceği, hayal kurabileceği karakter ve yetenekte mi?
 • Kahramanlar romanın başından sonuna kadar varlıklarını başarılı bir şekilde hissettirebilmekte mi?
 • Kahramanların inandırıcılığı? Okur kahramanları özümser mi?

Karakterler

 • Önemli karakterler? Olaylar hangi karakterlerin etrafında dönüyor?
 • Karakterler romanda ne şekilde belirmektedir? Dramatik bir gereksinim ile mi, yoksa betimlemeyle mi?
 • Karakterler inandırıcı mı?
 • Diyaloglarda, karakterler birbirlerinden ayırt edebiliyor mu, yoksa karakterler karışıyor mu?
 • Karakterler okurun hayalinde ve hafızasında iz bırakıyor mu?
 • Düz karakterler, çok yönlü karakterler (soylu ve alçak gibi…), fon (gaziler, yatılı öğrenciler, göçmenler gibi…) karakterler, muhalif karakterler, kalıp yani norm (öğretmenler, avukatlar, doktorlar gibi…) karakterler başarılı mı?

Mekân

 • Mekânlar nereye ait? Gerçek mi? Hayali mi?
 • Mekânların anlatımı, tasviri?
 • Mekân anlatımları ilgi çekici mi, yoksa sıkıcı mı?
 • Mekân anlatımları az mı, çok mu?
 • Okur karakterlerin yaşadığı mekâna çekilebiliyor mu?

Tasvir (Betimleme)

 • Tasvirler başarılı mı
 • Tasvirler karakterlerin bakış açısıyla verilebilmiş mi?

Özetleme

 • Romanda özetleme var mı?
 • Özetlemeler yerinde mi? Romana hizmet etmeyen olaylar, zamanlar özetlenmiş mi?

Zaman

 • Romanda hangi zaman dilimi kullanılmış? Bir gün mü? Bir ay mı? Yoksa bir yüzyıl mı? Yoksa her zamana özgü evrensel bir şey mi?
 • Zaman akışı yönetilebilmiş mi?
 • Romanda olay çağının kusurları ve üstünlüklerini nasıl verilmiş?
 • Romanda geçen hayat hem zaman hem de değer ölçüleriyle verilebilmiş mi?
 • Okur karakterlerin yaşadığı zamana çekilebiliyor mu?

Romanın Felsefesi

 • Romanın bir felsefesi; dünya görüşü, öğretisi var mı? Varsa derinliği?

Romanın Kültürü

 • Romanda hangi kültür hâkim? Evrensel kültür mü, yoksa millî kültür mü?
 • Hangi kesimin veya sosyal çevrenin kültürü romana damgasını vuruyor?

Romanın Üslubu

 • Romanın üslubu sade mi, destani mi, deneme mi, yoksa melez mi (karışık mı)?

Romanın Anlatımı

 • Romanda mekân, tasvir ve özetleme doğru şekilde kullanılmış mı?
 • Mekân, tasvir ve özetleme birlikte ve iç içe kullanabilmiş mi?

Romanda Sembol ve İşaret Kullanımı

 • Romanda kullanılan işaretler ve semboller?
 • Romanda somut kavramlar olarak işaretler, soyut kavramlar olarak semboller yerinde kullanılabilmiş mi?
 • İşaretler ve semboller hangi kaynaktan alınmıştır? Din mi, mitoloji mi? Yoksa yazara ait özel buluşlardan mı?
 • Semboller okurun hayal gücü üzerinde etkili mi?

Romanda Biçim ve Ritim

 • Romanda estetik var mı (Simge, sembol, imge , şiirsellik)?

Simge: İşaretten algılanan kavram. Mesela parmaktaki bir yüzüğün evliliği simgelemesi gibi…

İmge: Hayal

 • Romanda simetri var mı (Birden fazla bakış açısı)?

(Mesela yeğenlerinin işlediği bir suça halaların bakışı ile teyzelerin bakışı gibi…) 

 • Romanda matematikle ilgili terimler, kavramlar, formüller, şifreler var mı?

(Mesela Akıl Oyunları Romanı)

 • Roman kendi içinde bir bütünlük yakalamış mı, yoksa dağınık mı?
 • Roman ritmik mi, yoksa cümleler uzun ve karmaşık mı?
 • Romanda ses ahengi sağlanabilmiş mi?

Romanda Kinaye ve Nükte

 • Romanda kinaye ve nükte var mı? Varsa kinaye, nükte ve ciddiyet arasında denge sağlanabilmiş mi?

Romanda Bilgi ve Kullanımı

 • Romanda genel olarak bilgi kullanılmış mı? Kullanılmışsa yazar bunu örtebilmiş mi?
 • Romanda tarihî bilgiler var mı? Varsa doğru mu?
 • Romanda dinî bilgiler var mı? Varsa doğru mu?

Yazarın Değerlendirilmesi

 • Yazarda derin bir bakış açısına sahip mi?
 • Yazarın bakış açısı? Olaya dinî açıdan mı, ideolojik açıdan mı, millî açıdan mı bakılmış?

Bakış Açısı: Bir olaya bakılan yön, açı vb.

Yazarın paradigması?

Paradigma: Değerler dizisi

(Mesela üç göbekten Ateist olan bir kişi ile üç göbek öncesi dindar iken Ateist olan bir kişinin bir olayı değerlendirmesini farklıdır.

 • Yazar problemleri ayrıştırabiliyor mu? Problemler arasında bağlantı kurabiliyor mu?
 • Yazar ayrıntıları yakalayabilme yeteneğine sahip mi?
 • Yazarın etkilendiği sosyal, ekonomik ve politik etkenler?

Sonuç

 • Genel olarak roman hakkındaki düşünceniz? Düşüncenizi etkileyen sebepler?
 • Romanın en önemli ya da en iyi yeri neresidir? Niçin?
 • Romandaki öykü okura ne hissettiriyor? Sevinç mi? Üzüntü mü? Korku mu?
 • Bir okur bu romandan neler öğrenebilir?
 • Ve benzerleri…

Sıradaki içerik:

ROMAN ELEŞTİRİSİ